VSV: Veiligheidsopleiding voor motorrijders “Ready to Ride”

VSV: Veiligheidsopleiding voor motorrijders “Ready to Ride”

VSV: Veiligheidsopleiding voor motorrijders “Ready to Ride” 907 623 European Motorcycle Training Quality Label

Ready to Ride, de voortgezette opleiding voor motorrijders die de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) aanbiedt in samenwerking met 9 Vlaamse opleidingscentra, is bekroond met een Europees kwaliteitslabel voor motoropleidingen. Het label is een gemeenschappelijk initiatief van de Europese vereniging van motorfabrikanten (ACEM), de Duitse raad voor Verkeersveiligheid (DVR) en de International Motorcycling Federation (FIM) om de kwaliteit van voortgezette motoropleidingen in Europa te verbeteren.

Het Europese kwaliteitslabel bekroont trainingsprogramma’s voor motorrijders die in de EU worden aangeboden. Om in aanmerking te komen voor het label moet de opleiding voldoen aan hoge kwaliteitseisen en volledig gericht zijn op de verkeersveiligheid. Het Ready to Ride-programma dat de VSV sinds een aantal jaren aanbiedt in samenwerking met een negental Vlaamse opleidingscentra, voldoet aan die voorwaarden. Jaarlijks volgen in totaal zo’n 450-tal motorrijders een Ready to Ride-opleiding.

Wouter De Clercq, projectverantwoordelijke voor Ready to Ride bij de VSV: “We vinden het belangrijk dat motorrijders hun veiligheid in eigen handen nemen. Motorrijden is niet eenvoudig, en op de motor ben je erg kwetsbaar in het verkeer. Daarom is het van essentieel belang dat je je als motorrijder bewust bent van de vele risico’s en de specifieke gevaren voor gemotoriseerde tweewielers herkent. De Ready to Ride-veiligheidsopleidingen zijn daarop toegespitst. Om de kwaliteit van de opleidingen te garanderen, moeten de opleidingsverstrekkers en de instructeurs aan hoge vereisten voldoen.”

Uittredend Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: “Motorrijders leggen slechts 1% van alle voertuigkilometers in Vlaanderen af, maar vertegenwoordigen toch 15% van alle verkeersdoden in Vlaanderen. Van alle weggebruikers tellen ze het hoogste aantal gewonden en doden per afgelegde kilometer, ze blijven dus een erg kwetsbare groep. Een voortgezette opleiding defensief rijden is absoluut geen luxe.”

Antonio Perlot, secretaris-generaal van ACEM: “We zijn blij dat België toetreedt tot het Europese netwerk van hoogwaardige opleidingsaanbieders. Amper 3 jaar na de lancering van het label zijn in totaal 29 motoropleidingsprogramma’s erkend. Motorrijders in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Spanje en Zweden weten nu welke scholen de beste voortgezette opleidingen aanbieden.”

 

Advanced en Master

De Ready to Ride-opleidingen bestaan in twee versies, Advanced en Master. Ready to Ride Advanced is bedoeld als opfrissing van de vaardigheden en staat open voor iedereen met een geldig motorrijbewijs (A, A1 of A2). Ready to Ride Master is een gevorderde opleiding voor motorrijders die eerder al een opleiding Advanced hebben gevolgd. Elke opleiding duurt 8 uur en wordt gegeven in groepjes van maximum vijf deelnemers. Ze bestaat uit een groepsgesprek gevolgd door oefeningen op het terrein en op de openbare weg. Op die manier garandeert de VSV een persoonlijke begeleiding tijdens de training zodat de deelnemers voldoende tips en tricks krijgen om nadien als betere en veiligere motorrijders de weg op te gaan.

 

Een Ready to Ride-opleiding kost 99 euro en wordt aangeboden bij de volgende opleidingscentra:

  • Centrum Motoropleiding Dirk, Merchtem
  • Centrum voor Motorbeheersing, Tongeren
  • Cobra Travel & Training, Leuven
  • Kortrijkse Rijschool, Kortrijk
  • Motortraining, Zandhoven en Lommel
  • PRiODRIVE, Temse
  • Rijschool Traffix, Meise
  • RinCC, Geel
  • STAM education, Hulshout

Meer informatie kun je terugvinden op www.readytoride.be en www.motorcycle-training-label.eu. Meer beeldmateriaal kun je hier terugvinden.


Bijlagen

Over de VSV

De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) streeft er naar om de verkeersveiligheid te verbeteren, de bereikbaarheid te vrijwaren, de toegankelijkheid te garanderen, de verkeersleefbaarheid te verbeteren en de schade aan natuur en milieu veroorzaakt door het verkeer terug te dringen, door doelgroepgerichte levenslange educatie aan te bieden aan zowel verkeers- en mobiliteitsprofessionals als weggebruikers in het algemeen. We streven naar een ongevallenvrij systeem, zonder het mobiliteitsaspect uit het oog te verliezen.

 

Over het Beleidsdomein MOW

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken vormt samen met twee intern verzelfstandigde agentschappen – het Agentschap Wegen en Verkeer en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust – het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken. Samen met de extern verzelfstandigde agentschappen De Lijn, De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal vormt dat Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken op zijn beurt het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

 

Over het Departement MOW

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken ondersteunt de bevoegde minister inhoudelijk bij de beleidsvoering, zowel voor mobiliteit en verkeersveiligheid als voor investering, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur.