Πέντε εκπαιδευτικά προγράμματα οδήγησης μοτοσυκλέτας σε Ιταλία, Κύπρο, Ελλάδα και Πορτογαλία λαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Σήμα Ποιότητας για την Εκπαίδευση Μοτοσυκλετιστών

Πέντε εκπαιδευτικά προγράμματα οδήγησης μοτοσυκλέτας σε Ιταλία, Κύπρο, Ελλάδα και Πορτογαλία λαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Σήμα Ποιότητας για την Εκπαίδευση Μοτοσυκλετιστών

Πέντε εκπαιδευτικά προγράμματα οδήγησης μοτοσυκλέτας σε Ιταλία, Κύπρο, Ελλάδα και Πορτογαλία λαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Σήμα Ποιότητας για την Εκπαίδευση Μοτοσυκλετιστών 906 624 European Motorcycle Training Quality Label

Σήμερα πέντε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα οδήγησης μοτοσυκλέτας βραβεύτηκαν με το Ευρωπαϊκό Σήμα
Ποιότητας για την Εκπαίδευση Μοτοσυκλετιστών. Πρόκειται για πρωτοβουλία, οι οποία διευθύνεται από κοινού
από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Κατασκευαστών Μοτοσυκλέτας (ACEM), τη Διεθνή Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας (FIM)
και το Γερμανικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (DVR).


Τα προγράμματα που βραβεύτηκαν είναι τα ακόλουθα:
«Η σημασία του προστατευτικού εξοπλισμού- Αξιολόγηση κινδύνων ατυχημάτων – Ανάπτυξη δεξιοτήτων οδήγησης
(City’s A.R.T.)» (“Importance of Protective Equipment – Accident Risk Assessment – Riding Skills Development (City’s
A.R.T.”). Πρόκειται για πρόγραμμα που προσφέρεται από την Κυπριακή Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας
«Συμβουλές σχετικά με την προηγμένη οδήγηση – E.Q.L.» (“Advice on Advanced Riding – E.Q.L.”). Πρόκειται για
πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μοτοσυκλέτας ΜΟΤΟΘΕΣΙΣ
«Σεμινάριο ασφαλούς οδήγησης» (“Safe Driving Course”) και «Προηγμένο σεμινάριο ασφαλούς οδήγησης»
(“Advanced Safe Driving Course”). Πρόκειται για δύο προγράμματα που προσφέρονται από την Ιταλική Ομοσπονδία
Μοτοσυκλετιστών (FMI)
«Ασφαλέστερη οδήγηση – εκπαίδευση στην οδήγηση μοτοσυκλέτας» (“Ride safer – Motorcycle training”). Πρόκειται
για πρόγραμμα που προσφέρεται από το PRP (Prevenção Rodoviária Portuguesa), την Πορτογαλική Ομοσπονδία για
την Πρόληψη Οδικών Ατυχημάτων
Αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα έλαβαν το προσωρινό Ευρωπαϊκό Σήμα Ποιότητας για την Εκπαίδευση
Μοτοσυκλετιστών, το οποίο ισχύει για περίοδο 12 μηνών. Αυτός ο τίτλος πιστοποιεί ότι τα προαναφερθέντα
εκπαιδευτικά προγράμματα είναι υψηλής ποιότητας, προσανατολισμένα στην οδική ασφάλεια βάσει του ελέγχου
προγραμμάτων και της αρχικής αξιολόγησης. Μόλις το επιτρέψουν τα μέτρα λόγω COVID-19 θα πραγματοποιηθεί
επί τόπου αξιολόγηση από ειδικούς του DVR σε θέματα ασφάλειας.
Είπαν
Antonio Perlot, Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Μοτοσυκλέτας (ACEM):
«Το σήμα δεν αποτελεί μόνο μέρος της καινοτόμου στρατηγικής ασφάλειας της βιομηχανίας μοτοσυκλέτας, αλλά
και άριστο παράδειγμα για τα θετικά αποτελέσματα της συνεργασίας ανάμεσα σε παράγοντες της βιομηχανίας, σε
ΜΚΟ, οργανώσεις εκπαιδευτών και οδηγών μοτοσυκλέτας για την ασφάλεια στην οδήγηση μοτοσυκλέτας. Το
Ευρωπαϊκό Σήμα Ποιότητας Εκπαίδευσης Μοτοσυκλετιστών στηρίζεται θερμά από την Ευρωπαία Επίτροπο
Μεταφορών Adina Vălean και τον Ευρωπαίο Συντονιστή Οδικής Ασφάλειας, Matthew Baldwin.»

Julia Fohmann, εκπρόσωπος του Γερμανικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (DVR):
«Χαιρόμαστε που νέα εκπαιδευτικά προγράμματα συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό δίκτυο αριστείας για παρόχους
εκπαιδευτικών προγραμμάτων ασφαλείας υψηλής ποιότητας. Στόχος του Ευρωπαϊκού Σήματος Ποιότητας για την
Εκπαίδευση Μοτοσυκλετιστών είναι να παροτρύνει τους οδηγούς σε εθελοντική και τακτική εκπαίδευση σε θέματα
ασφαλείας. Αυτό μας ενθαρρύνει να συνεχίζουμε να εργαζόμαστε καθημερινά, ώστε οι δρόμοι της Ευρώπης να
γίνονται πιο ασφαλείς».
2
Damiano Zamana, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μοτοσυκλετιστών (FIM):
«Η FIM θεωρεί τη δια βίου εκπαίδευση απαραίτητη για τη βελτίωση της ασφάλειας των μοτοσυκλετιστών. Ένας
από τους στόχους της FIM είναι η παροχή πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλής ποιότητας μετά
την απόκτηση άδειας οδήγησης. Χαιρόμαστε που βλέπουμε τα μέλη μας στην Ιταλία και στην Κύπρο να
δραστηριοποιούνται ενεργά στην παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ταυτόχρονα, σε Πορτογαλία και Ελλάδα,
η συνεργασία ανάμεσα στους βραβευθέντες και στα μέλη μας αποτελεί παράδειγμα άριστης πρακτικής για την
ασφάλεια των οδηγών. Η FIM θα συνεχίσει να στηρίζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλής ποιότητας για όλους
τους μοτοσυκλετιστές.

Σημείωση για τους συντάκτες
• Το Ευρωπαϊκό Σήμα Ποιότητας Εκπαίδευσης Μοτοσυκλετιστών είναι πρόγραμμα το οποίο εισήχθη το 2016 και
διευθύνεται από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Κατασκευαστών Μοτοσυκλέτας (ACEM), τη Διεθνή Ομοσπονδία
Μοτοσυκλέτας (FIM) και το Γερμανικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (DVR).
• Αποτελεί εθελοντικό πρόγραμμα πιστοποίησης για εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα ασφάλειας
οδήγησης μοτοσυκλέτας μετά την απόκτηση άδειας οδήγησης, ανοιχτό σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα.
Αποσκοπεί κυρίως στο να βοηθά τους μοτοσυκλετιστές να διακρίνουν τις καλύτερες επιλογές εκπαίδευσης στην
Ευρώπη μετά την απόκτηση άδειας οδήγησης
• Έως τώρα το σήμα έχει δοθεί σε συνολικά 35 εκπαιδευτικά προγράμματα σε Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρο, Γαλλία,
Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και Σουηδία.
• Το 2019 απονεμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Σήμα Ποιότητας Εκπαίδευσης
Μοτοσυκλετιστών το Βραβείο του Ευρωπαϊκού Χάρτη Οδικής Ασφάλειας στην κατηγορία «εθελοντικές
δεσμεύσεις». Το βραβείο αυτό επιβραβεύει καινοτόμες πρωτοβουλίες που εμπνέουν και συνεισφέρουν στη
βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στη σωτηρία ανθρώπινων ζωών στους δρόμους της Ευρώπης.
Για περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις εξής ιστοσελίδες:
• Ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Σήματος Ποιότητας για την Εκπαίδευση Μοτοσυκλετιστών- https://motorcycletraining-label.eu
• Ιστοσελίδα Στρατηγικής για την Οδική Ασφάλεια της ACEM – https://roadsafetystrategy.acem.eu

 

Original Article: https://www.ant1.com.cy/sports/other/article/442714/pede-ekpaideutika-programmata-odigisis-motosukletas-se-italia-kupro-ellada-kai-portogalia-lamvanoun-to-europaiko-sima-poiotitas-gia-tin-ekpaideusi-motosukletiston/?expandedarticle=true